Manager de Proiect

Chișinău, 18-19 noiembrie 2016

2980 lei

cu Richard Simioniuc

despre trainer

 

 

DESPRE TRAINING
  Extreme Training este un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte implementarea unui proiect cu finanţare europeană. Pentru a fi bun învaţă de la cei mai buni.
  Participând la acest Curs Manager de Proiect vei putea învaţa cum să-ţi măreşti şansele pentru a-ţi fi finanţat proiectul, precum şi tips & triks pentru implementarea acestuia. Trainingul se desfăşoară pe baza metodei învăţarii experienţiale, astfel încât 70% din timp va fi alocat aplicaţiilor, partea practica a cursului, iar restul de 30% va fi alocat asimilării de cunoştinţe. Lucrul în echipă va sta la baza acestor aplicaţii, cursanţii vor fi grupaţi în echipe care vor lucra împreună pe întreaga durată a cursului, la elaborarea unui proiect.
  Cursul “Manager de Proiect” este un curs de specializare cu certificare ANC, fost CNFPA (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării).
  Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de Manager proiect (cod COR 242101, cod COR vechi 241919). Obtinerea certificării va da dreptul absolvenţilor de a practica meseria de Manager Proiect.

 

ABILITĂȚI DOBÂNDITE
  Abilităţi dobândite:

  • Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect.
  • Dezvoltarea abilităţii de a identifica corect o problema, de a dezvolta o idee de proiect şi de a o încadra într-un Program Operaţional în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din Fonduri Structurale.
  • Creşterea performanţelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde în timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementarii proiectului.
  • Creşterea capacităţii de a înţelege şi de a răspunde cerinţelor clientului / beneficiarilor proiectului
  • Familiarizarea cu lucrul în echipă si lucrul sub presiunea timpului.
  • Dezvoltarea de abilităţi necesare evaluarii şi monitorizăarii unui proiect.
  • Utilizarea/completarea corectă a a documentelor necesare accesării fondurilor structurale.
  • Imbunătăţirea abilităţilor de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect.
  • Imbunătăţirea capacităţii de gestionare a relaţiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relaţiei cu Finanţatorul, îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi, implicit, creşterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.

 

CUI SE ADRESEAZĂ?
   Trainingul se adresează tuturor celor care doresc sa acumuleze cunoștinţe si abilităţi în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public cat si din cel privat. Cursul va trata modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Se vor folosi ca studii de caz diverse proiecte care au obţinut finanţare şi ale căror rezultate au fost pe măsura aşteptărilor.

 

STRUCTURA TRAININGULUI
  • Prezentare proiecte de succes
  • Posibilităţi de finanţare a proiectelor
  • Definire concepte
  • Conţinutul unui proiect: scop; obiective; activităţi; grupuri ţintă; rezultate; buget; indicatori; monitorizare; evaluare
  • Planificarea unui proiect
  • Contractarea şi subcontractarea – achiziţiile publice
  • Structura contractului de finanţare
  • Resursele umane ale proiectului
  • Planul/orarul activităţilor proiectului
  • Bugetul proiectului
  • Monitorizarea, raportarea şi evaluarea proiectului
  • Responsabilităţi manager proiect
  • Implementarea unui proiect
  • Ciclul managementului de proiect
  • Echipa proiectului
  • Managementul riscului
  • Managementul timpului

 

METODA DE LUCRU
   Extreme Training utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 70 % aplicații practice și 30 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții.

Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite.

 

OPINII PARTICIPANȚI

 

 

“Cursul a fost foarte util și bine structurat. Foarte profesioniști cei de la Extreme Training. Îi recomand.”

Daniela O.

“A fost o experiență care mi-a deschis apetitul pentru cunoaștere. Mi-a plăcut modul de predare, trainerul și abilitatea acestuia de a expune informațiile.”

Olivia S.

“Am fost plăcut surprinsă de curs și m-a făcut să imi doresc sa particip si la alte cursuri.”

Cristina M.

“Un curs foarte bine structurat care m- a ajutat să aflu toate informaţiile la care voiam să aflu răspunsul.”

Sorin C.

“M-a ajutat să înţeleg ce este un proiect si cum se derulează în timp.”

Gabriela T.

“Este un curs foarte interactiv, cu multe aplicaţii practice.”

Alina Ş.

“Am învăţat în primul rând să-mi planific timpul şi activităţile . M-am simţit ca într- un grup de prieteni vechi şi buni. Acest curs mi-a dat un impuls în viaţă.”

Marilena S.

“La acest training m-am simţit bine primită, bine îndrumată şi organizată. Mă aştept să pun în practică, fără ezitări, tot ceea ce am învăţat la EXTREME TRAINING.”

Mihaela Ş.

“Extrem de bine pus la punct. Recomandarea mea pentru ceilalţi este să îl urmeze fără ezitări.”

Ştefan I.

“Este un curs interesant și, în același timp, cu ajutorul aplicațiilor practice ne-a fost mai ușor să aprofundăm cunoștințe noi”

Alexandra I.

“M-am simțit foarte bine, informațiile sunt foarte utile și foarte bine prezentate, un curs interactiv și antrenant”.

Andrei B.